Neue Seite 1
HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA U ŠVICARSKOJ
   

  

 

Neue Seite 1
O nama
Èasopis DO
Hrvatska
Va¹a pisma
Knjige
  Iz ©vicarske
  Zanimljivosti HR
  Linkovi
 

 

Kroatischer Kulturverein

Hrvatska Kulturna Zajednica

Postfach

CH-8050 Zuerich

 


VAŽNO =>

 
 
 
hakave.gif
 
 

 

 

 

hous-logo.jpg

   
   
   

 

GLAGOL VRÅ ITI, OBAVLJATI     (23.05.2018.)

Mali su oglasi praktičan i koristan način oglašavanja različitih djelatnosti.

Listići papira s ispisanom ponudom: jeftino vršimo uvezivanje diplomskih radova ili jeftino vršimo pretipkavanje - često su viđeni na fakultetskim oglasnim pločama. To što su mali oglasi napisani jezičnoj normi protivno, oglašivači se ne brinu, ali bi svakako trebali jer korisnik i prema jezičnoj razini oglasa može procijeniti vrijednost ponude. U navedenim je oglasnim porukama jezična razina niska, a zbog pogrješne upotrebe glagola vršiti.

Temeljno je značenje glagola vršiti izdvajanje zrnja od zrelog žitnog klasja što znači da u svom temeljnom značenju glagol vršiti imenuje poljodjelni posao. S obzirom na to da vršiti ponajprije znači obavljati kakav posao ili djelatnost, razumljivo je da se značenje glagola vršiti proširilo i uopćilo pa se vršiti često upotrebljava i u prenesenom značenju kada se želi izreći obavljanje kakvoga posla. Tako se osim žita u nas vrše i različita istraživanja, dužnosti; vrši se uvezivanje diplomskih radnji, pretipkavanje tekstova...


Međutim, takva je upotreba glagola vršiti u hrvatskom jeziku neodgovarajuća i nepravilna. Istini za volju, umjesto vršiti u navedenim se primjerima može upotrijebiti glagol obavljati: obavljati istraživanje, dužnost; obavljati uvezivanje diplomskih radnji, pretipkavanje tekstova..., ali i to narušava jezičnu, a poglavito stilsku razinu našega iskaza.


Svi se navedeni primjeri mogu upotrijebiti bez glagola vršiti (i bez glagola obavljati), a zbog toga što je glagol vršiti upotrijebljen uz glagolske imenice koje već same po sebi znače kakvu radnju: vršiti istraživanje - istraživati, vršiti uvezivanje - uvezivati, vršiti pretipkavanje - pretipkavati. Prema tomu, ne vrši se uvezivanje diplomskih radova, nego se diplomski radovi uvezuju; ne vrši se pretipkavanje, nego se pretipkava. Oba su glagola, i vršiti i obavljati, nepotrebni uz glagolske imenice.


Kada je riječ o upotrebi uz imenicu dužnost: vršiti (obavljati) dužnost, vršitelj dužnosti - valja imati na umu da se dužnost ne vrši i ne obavlja, nego se obnaša. Onaj tko je na dužnosti, dužan ju je obnašati jer je obnašatelj dužnosti. U nas se zadržao običaj pisati kraticu v. d. koju danas čitamo: vršitelj dužnosti, a prije desetak smo je godina čitali: vršilac dužnosti.


Kratica je v. d. upisana i u Hrvatski pravopis, najvjerojatnije zbog toga što je v. d. učvršćeno tijekom dugogodišnje upotrebe. Međutim, i ovdje bi trebalo poštovati književnojezičnu normu, a ne loše običaje: ako se dužnost ne vrši nego obnaša, tada je i obnašatelj dužnosti, a ne vršitelj, pa bi i kraticu v. d. valjalo uskladiti sa suvremenom normom.

Sanda Ham

ISPRAVNO:   VrÅ¡iti - izdvajati zrnje od zrelog žitnog klasja. Danas smo vrÅ¡ili žito.
NEISPRAVNO: upotrijebiti uz glagolske imenice. Danas smo vršili istraživanje


www.hkz-kkv.ch

157- 2018

Neue Seite 1
© 2002 HKZ Hrvatska Kulturna Zajednica
Design & programming: TOKU